Pokemon Season 3 : The Johto Journeys โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย EP.1-52 (จบ)

Pokemon Season 3 : The Johto Journeys โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย EP.1-52 (จบ)

เรื่องย่อ : เรื่องราวภารกิจอันยิ่งใหญ่ของตัวละครหลัก “ซาโตชิ” หรือ “แอช แคทชัม” เพื่อจะเป็นโปเกมอนมาสเตอร์ในเรื่องการฝึกโปเกมอน เขาและเพื่อนกลุ่มเล็ก ๆ เดินทางตามโลกที่มีโปเกมอนเต็มไปหมด เริ่มต้นในวันซาโตชิได้เป็นผู้ฝึกโปเกมอนวันแรก โปเกมอนตัวแรกซึ่งเป็นโปเกมอนคู่หูคือพิกะจู ในเขตภูมิภาคที่ชื่อว่าคันโต ซึ่งเป็นการผจญภัยในหมู่เกาะออเร้นจ์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์ของเรื่อง

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.1

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.2

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.3

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.4

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.5

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.6

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.7

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.8

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.9

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.10

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.11

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.12

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.13

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.14

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.15

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.16

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.17

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.18

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.19

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.20

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.21

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.22

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.23

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.24

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.25

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.26

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.27

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.28

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.29

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.30

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.31

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.32

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.33

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.34

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.35

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.36

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.37

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.38

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.39

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.40

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.41

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.42

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.43

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.44

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.45

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.46

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.47

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.48

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.49

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.50

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.51

โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย | Ep.52